Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  
 
 
 
   
   
   
  Bedrijfsnaam    
  Totale omzet in 2019   © PeRiscoop Pensioenen BV, 2020  
 
  Maand
Boonstra:
in hele % afgerond naar boven, art 6 lid 1.
 
           
           
   
   
   
 
 
  O n t w i k k e l d d o o r e n e i g e n d o m v a n P e R i s c o o p P e n s i o e n e n B V, 2 0 2 0  
  O n t w i k k e l d d o o r e n e i g e n d o m v a n P e R i s c o o p P e n s i o e n e n B V, 2 0 2 0  
  O n t w i k k e l d d o o r e n e i g e n d o m v a n P e R i s c o o p P e n s i o e n e n B V, 2 0 2 0  
 
  Omschrijving   Factor Bedrag   Omschrijving   Factor Bedrag  
  SV-loonsom (per loonheffingnummer) van
    Compensatiebasis      
  Correctie lonen boven € 9.538       Maximale omzetverlies  
  Loonsom exclusief opslag werkgeverslasten       Hoogte van de subsidie  
  Opslag werkgeverslasten     Totale subsidie   3 maanden  
  Loonsom inclusief opslag werkgeverslasten       Voorschot (3 termijnen, per termijn)  
        Let op ga niet in uw voordeel rekenen - Vraag niet teveel aan!  
   
 
  Ontwikkeld en eigendom van PeRiscoop Pensioenen BV, 2020